Aftale

Her er et eksempel på en lejeaftale for en uges ferie:

Lejeaftale

 

Lejer

Dronningen af Saba

Kongevejen 1
1000 Kongelunden

Udlejer

Kristian Rath

Gildhøj 94

2605 Brøndby

Danmark

 

Telefon 1234 5678

Mobil 8765 4321

 

Telefon +45 4396 2373

Mobil +45 2077 9099

Eller +45 2972 2951

E-mail Kristian.Rath@Privat.dk

Hovedafsnit

Lejeperioden er aftalt til uge 28 i år 2012.

Lejer overtager rådighedsret over – og ansvar for - ejendommen beliggende
Søvang 88, Klint, 4500 Nykøbing Sj. Danmark
i hele lejeperioden uden gæstehuset. Ejendommen er som beskrevet på internetsiden:
www.sommerslottet.dk

Den samlede betaling er aftalt til kr. 8.000,-- , plus el.

Feriehuset må kun bebos af det antal personer, der er angivet i bestillingen (8 voksne/2 børn), med mindre andet efterfølgende er aftalt.

Opstilling af telte og campingvogne på grunden er ikke tilladt.

Formålet med denne lejeaftale er

  1. at sikre lejer ret til ejendommen i de nævnte uger
  1. at sikre udlejer mod misligholdelse af ejendommen

Ankomst
Afrejse

Lørdag den 7. juli 2012, fra kl. 14.00.
Lørdag den 14. juli 2012, før kl. 11.00.

Betaling

Ved bekræftelse af indgået lejeaftale skal indbetales 1/3 af lejen.

40 dage før lejestart skal den resterende leje være indbetalt.
Ved betaling af 1. rate betragtes denne af udlejer underskrevne aftale som accepteret af lejer.

Strøm

Afregnes med kr. 3,00 pr. kWh. ved afrejsen.

Depositum

Senest ved ankomsten betales et depositum på kr. 2.000,-

Eventuelle skader forårsaget af lejer, mangelfuld rengøring, efterladt affald mv. modregnes tillige med elforbruget i depositum, hvorefter restbeløbet tilsendes lejer. Eventuelle skader udover det deponerede beløb efterbetales af lejer separat og indenfor 8 dage fra beløbet dokumenteres af udlejer.

Sengetøj og viskestykke

I huset findes dyner og puder.
Sengetøj, håndklæder, viskestykker og karklude skal lejer selv medbringe.

Efter forudgående aftale er det muligt at leje følgende:

Sengelinned

 

 

dkr. 50 pr. sæt

Sengelinned +
Stort badehåndklæde +
Alm. Håndklæde

 

dkr. 100 pr. sæt

Køkkenpakke
6 stk. viskestykker

6 stk. køkkenhåndklæder
6 stk. karklude

dkr. 100 pr. pakke

Lejers annullering af lejeaftalen

Følgende gebyrer vil blive opkrævet for at dække diverse udgifter:

Indtil 90 dage før lejemålets påbegyndelse 1/7 af totallejen.
Fra 89 til 30 dage før lejemålets påbegyndelse 1/3 af totallejen
Fra 30 dage før lejemålets påbegyndelse 3/4 af totallejen.
Ved udeblivelse hele totallejen.
 

Overdragelse af lejeaftalen

Før lejer kan overdrage lejeaftalen til 3. mand, skal udlejer godkende overdragelsen herunder til hvem aftalen overdrages.

Reklamation

Reklamationer over mangler ved ferieboligen skal straks meddeles telefonisk, telegrafisk, pr. brev eller e-mail til udlejer.

Rengøring

Huset skal ved afrejsen afleveres i samme rengjorte stand, som ved ankomst. Herunder vask af badeværelser og gulve, rengøring af ovne og køleskab/fryser, støvsugning og aftørring af støv. I huset forefindes de nødvendige materialer mv.
Slutrengøring kan arrangeres gennem lokalt rengøringsfirma, pris anslået kr. 1000,-.

Affald

Til dagrenovation benyttes en affaldscontainer og et affaldsstativ med sæk. Tømning sker ugentligt om sommeren, og hver anden uge i vinterhalvåret. Affald, der ikke kan være i affaldsposen eller containeren, sørger lejer selv for at fjerne.
Flasker skal afleveres i flaske containere hos købmanden.

Udlejers forbehold

Nærværende af udlejer underskrevne lejekontrakt, er indtil 1. rate er fuld indbetalt, dog højest indtil 8 dage fra dags dato, for lejer at betragte som et tilbud og forhåndsreservation. Efter nævnte dato forbeholder udlejer sig ret til at udleje ejendommen til anden side.

Betalings- og overdragelsesdetaljer

Af medfølgende skema fremgår disse detaljer.